TV – Så funkar det

TV engagerar som inget annat reklammedium. Samtidigt har utvecklingen, såväl i konsumtion som i tittande och teknik, gjort att det blivit allt lättare att driva försäljning genom TV-reklam.

Numera har vi tillgång till transaktionsstället i vårt TV-tittande. Steget från reklamfilm via googling av avsändare till avslutat köp kan mätas i realtid genom det kostnadsfria verktyget Google Analytics.

Lägg därtill att alla de stora kommersiella TV-kanalerna i Sverige numera erbjuder regionala annonspaket och vi har en situation där det uppstått helt nya möjligheter för även små- och medelstora annonsörer att räkna hem sina TV-investeringar i faktisk försäljning.